Vart går vägen för Svenska Kyrkan?


Om det är så att kristendomens största fiende finns inom de egna leden, vilket av allt att döma gäller Svenska kyrkan och den teologi som där frodas idag, vad är då syftet med att man finns till som kyrka?

I en debattartikel skriven av Maria Schottenuis i Dagens Nyheter, ställer hon den fråga till Svenska Kyrkan som jag är säker att vi är många som idag vill ha ett öppet, ärligt och rakt svar på, besparade från svepande och flummiga förklaringar .

Uppståndelsen på påskdagen och de andra undren handlar­ i många nutida ­prästers tolkning om att få hjälp, och låta undret ske i det egna hjärtat. Har vi fått en etisk lära i stället för en religion?

För den som följt med i alla turer fram och tillbaka gällande den ny-teologi som alltmer har satt  färg och prägel på vad som numera förkunnas i kyrkor runt om i vårt land, så har det på senare skett en dramatisk kursändring inom Svenska kyrkan där man steg för steg har glidit bort och distanserat sig bort  från det centrala budskapet i och vad som i nämnvärd betydelse kallas för klassisk kristen tro i biblisk lära och undervisning. Detta sett utifrån ljuset av Bibelns definition av vad som menas och avses med det.

Schottenius skriver vidare.

Vad gör Svenska kyrkan med ­miraklerna? Är det tid att om­definiera dem? Ta bort det bokstavliga? Utveckla tanken på att vända dem till symbolik? Till metaforer? Och blir det i så fall kvar en religion­, eller har vi fått en etisk lära?

Det räcker inte att glida undan. Jag tror att kyrkan måste tala klart om mirakler.

Och Markus Birro, skräder inte heller han orden, när han ställer den retoriska frågan. Är Svenska Kyrkan inte kristen längre?

Den kristna tron bygger, äger sitt existensberättigande, på vittnesmål, på historiska dokument.

Om Svenska kyrkan anser att allt detta är saker man kan tolka som metaforer och bilder frikopplade från en tidigare faktisk verklighet, då är, åtminstone enligt Paulus, Svenska kyrkan, inte en kristen kyrka längre.

Är det ingen som upplever det som tämligen alarmerande?

Marcus Birro,författare

https://www.dn.se/arkiv/kultur/maria-schottenius-kyrkan-borde-tala-om-for-oss-om-den-inte-langre-tror-pa-mirakler/

http://www.dagen.se/debatt/marcus-birro-ar-svenska-kyrkan-inte-kristen-langre-1.1121182

 

Annonser

Hur mår familjen?


När man har sorg, räknas det då som en familjeangelägenhet och som ingen annan som så att säga inte tillhör den inre kretsen behöver bry sig om att ta nån hänsyn till eller bry sig om?

Och visst kan man tycka det är en privat angelägenhet när som det händer att en nära anhörig går bort och lämnar oss övriga kvar i sorg och förtvivlan. Men om det nu är så, var någonstans kommer då den kristna familjen in i bilden och det ansvar som följer därpå att man är varandras trossyskon till att finnas till hands, och som det står att läsa i Bibeln i Galaterbrevet 6:2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

För de allra flesta av oss människor händer det nån gång under vår livs vandring att någonting går sönder i våra liv, vilket kan bero på många olika saker, allt från när en nära anhörig dör, nån går genom en svår skilsmässa, och som kan vara nog svårt och problematiskt att ta sig i genom fram till den punkt till där man känner sig så hel på insidan igen och det är dags att gå vidare mot nya mål i livet när man känner att man klarar av det i egen kraft.

Därför behöver man ibland någon man kan luta sig på och som håller upp en när man är svag och själv känner att man inte klarar av det.

I  radioprogrammet: Människor och tro, och som sändes igår, ställde man den episka frågan om tro och sorg.

I veckans Människor och tro ställer vi frågan: vad gör sorgen med tron och vad gör tron med sorgen? Hur förändras vi som människor och kan sorgen till slut bli en gåva som ger livet mening?

Sveket mot de förföljda kristna


Lars Adaktusson, har skrivit och kastat ljus över det faktum det är så få som bryr sig om världens idag mest utsatta och förföljda grupp av människor. Han skriver.

Förföljelsen av världens kristna värre än någon gång tidigare. Ändå dånande tystnad från medier och ledande politiker. Vilket svek detta är, vilken skam att inte bry sig

Nu är det inte första gången det händer att man läser nån slår larm om det här, förhoppningsvis är det inte heller sista gången det här uppmärksammas i social media. Men trots det faktum att det då och då händer att det här har lyfts fram i offentlighetens ljus, där bland annat journalisten på Dagens Nyheter, Erik Helmerson, tagit upp och därmed försökt sätta uppmärksamhet på det, så bara efter ett litet tag är det som det faller in i glömskans djupa hav igen, utan att nån tar någon som helst notis om det.

Peter Paulsson, skriver i senaste numret av Open Doors, om en man som är från Nigeria och som besökte Sverige för ett tag sen, och som hade sagt  följande ord.

Vi behöver era förböner, för vi förföljs för vår tro. Men du ska också veta att vi ber för er, eftersom ni förförs från er tro.