Vart går vägen för Svenska Kyrkan?


Om det är så att kristendomens största fiende finns inom de egna leden, vilket av allt att döma gäller Svenska kyrkan och den teologi som där frodas idag, vad är då syftet med att man finns till som kyrka?

I en debattartikel skriven av Maria Schottenuis i Dagens Nyheter, ställer hon den fråga till Svenska Kyrkan som jag är säker att vi är många som idag vill ha ett öppet, ärligt och rakt svar på, besparade från svepande och flummiga förklaringar .

Uppståndelsen på påskdagen och de andra undren handlar­ i många nutida ­prästers tolkning om att få hjälp, och låta undret ske i det egna hjärtat. Har vi fått en etisk lära i stället för en religion?

För den som följt med i alla turer fram och tillbaka gällande den ny-teologi som alltmer har satt  färg och prägel på vad som numera förkunnas i kyrkor runt om i vårt land, så har det på senare skett en dramatisk kursändring inom Svenska kyrkan där man steg för steg har glidit bort och distanserat sig bort  från det centrala budskapet i och vad som i nämnvärd betydelse kallas för klassisk kristen tro i biblisk lära och undervisning. Detta sett utifrån ljuset av Bibelns definition av vad som menas och avses med det.

Schottenius skriver vidare.

Vad gör Svenska kyrkan med ­miraklerna? Är det tid att om­definiera dem? Ta bort det bokstavliga? Utveckla tanken på att vända dem till symbolik? Till metaforer? Och blir det i så fall kvar en religion­, eller har vi fått en etisk lära?

Det räcker inte att glida undan. Jag tror att kyrkan måste tala klart om mirakler.

Och Markus Birro, skräder inte heller han orden, när han ställer den retoriska frågan. Är Svenska Kyrkan inte kristen längre?

Den kristna tron bygger, äger sitt existensberättigande, på vittnesmål, på historiska dokument.

Om Svenska kyrkan anser att allt detta är saker man kan tolka som metaforer och bilder frikopplade från en tidigare faktisk verklighet, då är, åtminstone enligt Paulus, Svenska kyrkan, inte en kristen kyrka längre.

Är det ingen som upplever det som tämligen alarmerande?

Marcus Birro,författare

https://www.dn.se/arkiv/kultur/maria-schottenius-kyrkan-borde-tala-om-for-oss-om-den-inte-langre-tror-pa-mirakler/

http://www.dagen.se/debatt/marcus-birro-ar-svenska-kyrkan-inte-kristen-langre-1.1121182

 

Annonser

Vilken framtid går Svenska Kyrkan tillmötes?


Året 2017 blev ett i många betydelse ett riktigt kris år för Svenska kyrkan. För när inte mindre än 90 000 medlemmar  under ett och samma år väljer att gå ur Svk och som man nu har gjort, varför och hur kommer det sig då att så få biskopar, präster, och övriga med ledande position i den, inte tycks som att det rör dom i ryggen? Och varför, för att i stället som man har gjort att antingen har man inte velat lyssna till den kritik och som för övrigt har framförts mot flertal mycket märkliga händelser och som många därför inte längre känner igen som vore det en helig plats, en kyrka där man möter Gud, där man blir stärkt och uppmuntrad i tron och där Skriftens Ord utläggs utan vare sig att den är inandat av liberalteologi eller inspirerad av andra källor som inte har Guds ord som grund i förkunnelsen.  Men hela tiden har man varit konsekvent i sitt sätt att bemöta den kritikstorm som har framförts med att tiga och inte visat någon som helst villighet gå de till mötes som har förfärats av den utveckling som på senare år allt mer har stadfästs inom kyrkan att gälla

Olof Edsinger,

generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen

har skrivit ett utmärkt debattinlägg där han uttrycker sin förtvivlan.

Men den kristna kyrkan bottnar i en betydligt djupare tradition än så. Många av oss skulle faktiskt säga att hennes existensberättigande ligger just i att hon är trogen den heliga Skrift som ligger till grund för hennes identitet som kyrka. I annat fall har hon reducerats till en intresseförening bland andra. Troheten mot Skriften är, om man så vill, hennes USP – unique selling point.

När Svenska kyrkan I Västerås,sen i slutet av året gick ut med och vad som borde ha renderat varje bekännande troende kristen att gå i taket av förfärelse, med att tilldela Jesus Kristus, det könsneutrala pronomenet hen, då är det dags och hög tid att vi sätter fingret på rätt ställe och markera att det här hänger över huvud taget inte samman med den goda bekännelsen och den sunda läran, utan handlar i stället om några helt andra saker som inte är värdigt  den kristna läran och dess budskap.

Edsinger igen.

När kyrkan fullgör det uppdrag som hon har mottagit från sin Herre kan hon med profetisk skärpa vara den röst som avslöjar kejsarens nakenhet. Det är en dubbel tragik när det i stället är kyrkan som visar upp sin nakenhet.

http://www.vlt.se/opinion/debatt/olof-edsinger-jesus-som-hen-illustrerar-ett-storre-problem

Den 25 juni 2017, skrev Annika Borg ett inlägg på Kristen opinion om.  Medlem i Svenska Kyrkan – Tvångsansluten till S. Inlägget i sin helhet här.

https://kristenopinion.wordpress.com/2017/06/25/medlem-i-svenska-kyrkan-tvangsansluten-till-s/