Svar direkt


Nej, det vore synd att säga, för om jag ska vara helt ärlig så hade jag nog inte förväntat mig att det skulle bli några reaktioner, allra minst från manligt håll på mitt inlägg från igår.

Därför var det extra kul att Sohrab Fadai nu har skrivit en kort kommentar på Twitter om det jag skrev om, där han uttryckte sin tacksamhet och uppskattning, men som han också till la:  Med ”kultur” avser jag i detta sammanhang bristen på samtyckeskultur. Vänligen. S.

Men och som Fadai är inne på, när det gäller och kommer till den tystnadskultur som tydligen är fast förankrad hos män, vilket är att likna vid att när det blir för jobbigt och kommer för tätt inpå då gör man som strutsen, stoppar ner  huvudet i sanden och låtsas därför inte om nånting. Det är inget annat än en ren och skär ynkedom från mäns sida, bedrövligt rent ut sagt.

Journalisten Ivar Arpi, har skrivit något suspekt.

Finns det utrymme för berättelser om hur män avbrutit potentiella eller pågående övergrepp? Eller vill vi bara läsa erkännanden?

Det om något visar uppenbarligen på hur viktigt och angeläget det är att det blir en fortsatt diskussion om det här, och framförallt får vi inte tillåta oss att relativisera vad det här handlar om.

Annonser

När män inte beter sig som en man


När jag läser om bristen på manligt engagemang gentemot sexuella trakasserier, då blir jag riktigt beklämd, och faktiskt, nästintill rasande på den undfallenhet feghet som mina manliga kollegor gör sig till känna genom i dagens samhälle.

Men det som Sohrab Fadai, menar på i det han säger att, män vågar inte prata om den här kulturen, så låt oss börja med att på en gång slå fast att det här är inte fråga om  nån slags kultur som har fått ett dominerande inslag och yttringar hos  män i vår tid. Helst ser jag att man inte använder sig av ordet och begreppet kultur alls i det här sammanhanget.

För även om vi definierar kultur till olika slags livsmönster inom t.ex musik, konst, plus mycket annat som vi övrigt kan lägga till i den listan, så är och har det blivit till ett abnormt livsmönster hos en del män när man tror och inbillar sig att kvinna enbart är att betrakta som vore de ett sensuellt villebråd, nåt slags sexobjekt för var man till att njuta av genom sina sexuella lustar och roa sig med efter eget habegär, och tro att man göra precis vad det är som faller en in att göra med efter eget godtycke.

Men om man tror att kvinna enbart är till för mannens skull för att tillgodo se mannens alla behov till att tillfredsställa och alltid vara till lags för mannens skull, i stället för som det är tänkt att de olikheter som skiljer män och kvinnor åt är menade till att man ska komplettera varann till en varm och kärleksfull gemenskap där det finns både respekt och tillit i ett ömsesidigt förhållande.

Men om det är sant att de flesta män väljer att ignorera genom att tiga och inte ha nån åsikt alls om det här problemet, då är det hög tid att vi snarast ser till att bryta den tystnaden,oss män emellan.

Men som det är med allt annat och som man inte bör utesluta för att det ska bli för ensidigt, det vill säga för att hålla sig till en saklig och konstruktiv diskussion, och det är att det finns en annan sida av myntet också, baksidan.