Om Jimmie Åkesson hade varit en historieskrivare


Då hade det kunnat låta på följande sätt.

Den 20 mars 1964 bildades ett nytt parti i Sverige , med nazistiska förtecken och som man valde att kalla Kristen demokratisk samling. ( KDS)

Så långt Jimmie Åkessons version av bildandet av det partiet. Ärligt talat blev jag inte så lite förvånad när jag läste och fick höra talas om Åkessons blunder och så grova förvanskning av historien. Det är en sak när man på grund av att man inte känner till och kan sin historia, vilket i sin tur gärna leder till historierevisionism, där man aningen blandar ihop fakta med all den kunskap som finns till hands om vad som faktiskt är sant eller så  helt sonika förnekar man historiska händelser som om att det aldrig hade hänt och ägt rum över huvud taget.

Men att göra som J Å, nu har gjort, gått ut med något som över huvud taget inte är sant, som inte ens ligger i närheten av att vara sant, borde inte det få de som är kristna och särskilt de att ta en extra tankeställare till var man har sina politiska sympatier? Eller tror dom kanske på att vartenda ord som uttalas från partitoppen inom Sverigedemokraterna är sant och som därför inte bör ifrågasättas? Men när en person, oavsett vem det är, antingen förnekar historiska händelser, eller när man grovt förvanskar den till oigenkännlighet, då bör man vara vaksam och se nyktert på saker och ting.

Elisabeth Sandlund, skriver mycket bra och initierat i Dagen.

Och när Åkesson ändå håller på borde han ta en snabbkurs i den internationella kristdemokratins historia för att förstå hur den tillkom och växte sig stark i svallvågorna efter de totalitära ideologier som Hitler och Stalin representerat med det uttryckliga målet att motverka nazism och kommunism.

http://www.dagen.se/ledare/elisabeth-sandlund-desperat-anklagelse-av-jimmie-akesson-1.1041442?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Annonser