Guldkorn


”Ett samhälle som saknar kärlek är ett fattigt samhälle. En människa som har brist på kärlek är en fattig människa”

Annonser

Guldkorn


Kan vi vara överens om att användandet av fina ord inte nödvändigtvis är en återspegling av ett godhjärtat sinnelag. Kan vi vara överens om att mästrare och moralister inte nödvändigtvis är hyggliga människor innerst inne. – Artur Szulc