Sveket mot de förföljda kristna


Lars Adaktusson, har skrivit och kastat ljus över det faktum det är så få som bryr sig om världens idag mest utsatta och förföljda grupp av människor. Han skriver.

Förföljelsen av världens kristna värre än någon gång tidigare. Ändå dånande tystnad från medier och ledande politiker. Vilket svek detta är, vilken skam att inte bry sig

Nu är det inte första gången det händer att man läser nån slår larm om det här, förhoppningsvis är det inte heller sista gången det här uppmärksammas i social media. Men trots det faktum att det då och då händer att det här har lyfts fram i offentlighetens ljus, där bland annat journalisten på Dagens Nyheter, Erik Helmerson, tagit upp och därmed försökt sätta uppmärksamhet på det, så bara efter ett litet tag är det som det faller in i glömskans djupa hav igen, utan att nån tar någon som helst notis om det.

Peter Paulsson, skriver i senaste numret av Open Doors, om en man som är från Nigeria och som besökte Sverige för ett tag sen, och som hade sagt  följande ord.

Vi behöver era förböner, för vi förföljs för vår tro. Men du ska också veta att vi ber för er, eftersom ni förförs från er tro.

Annonser

Befriat från kristna


Den västerländska kyrkan, den som vi befinner och lever i lider av i det närmaste av en obotlig sjukdom kallad, den sjuke patienten.

Fjärran ifrån lever vi under sådana pressade och så förfärligt tillstånd, under det förtryck och intolerans som idag har ökat i allt snabbare takt på förföljelsen mot kristna runt om i världen och som idag tar sig allt både grymmare och utstuderat onda former, uttryck och sätt att agera där det inte finns några som helst begränsningar på uppfinningsrikedomen i ondskans namn.

I Indien har ett  hindunationalistiskt parti nu regeringsmakten där de utövar osedvanlig förtryck och förföljelse mot landets kristna invånare. Som mål har man sagt och uttalat att fram till år 2021 skall Indien vara befriat från kristna. Också en ”befrielsekamp” som tillhör bland de mest absurda inom det gebitet.

Och de som utsätter kristna till att försöka tvinga dom till att konvertera till hinduismen genom alla tänkbara medel som utfrysning, diskriminering och annan typ av att våldföra sig på, de riskerar inte ens att bli bötfällda, på sin höjd blir de befriade från allt som kan liknas vid att det skulle få konsekvenser vid sådant handlade. Allt påhejat och uppmuntrat från myndigheters sida.

Källa: https://www.open-doors.se/