Citatet


Det behövs helt klart en rejäl kursomläggning i frågor om invandring. Det har behövts länge. Däremot olyckligt om enskilda kommer i kläm när politiker tävlar i vem som är hårdast. Finns många invandrare som kämpar för att bli en del i samhället, glöm inte det.

Chang Frick

Annonser