Citatet – Sofie Löwenmark sätter ord på mina tankar


Orkar inte med debatten kring böneutrop. Tycker dock att bästa lösningen vore ok till old old school-varianten. Utrop utan högtalare. Behövs varken tillstånd eller hysteriska debatter. Den som vill lyssna kommer i tid. Den som inte vill höra slipper.

 

Annonser

Citatet


Det behövs helt klart en rejäl kursomläggning i frågor om invandring. Det har behövts länge. Däremot olyckligt om enskilda kommer i kläm när politiker tävlar i vem som är hårdast. Finns många invandrare som kämpar för att bli en del i samhället, glöm inte det.

Chang Frick

Citatet


Om Rebellrörelsen hade överlevt krisen 68, hade den med viss sannolikhet utvecklats som mord- och terrorgrupperna på andra håll i världen.

Läs resten av Göran Skyttes artikeln om de revolutionära som inte backat för blod på sina händer.  Och vem minns inte Stalin- inspirerade. KFML (r)

”Rensa ut all borgerlig skit”

https://timbro.se/smedjan/rensa-ut-borgerlig-skit/

 

Här – i detta land som de skildrat som ett borgerligt och kapitalistiskt helvete – här blev de läkare, tjänstemän, konstnärer.