Där det inte finns nån kristendom finns det ingen mission.


Signalerna och de röster som alltmer har gjort sig gällande på senare tid om den kris den västerländska kyrkan idag befinner sig i, är något som först och främst har som syfte att det vill kalla på vår uppmärksamhet som är kristna till ett uppvaknade och få oss att agera på rätt sätt efter de signaler som sänds ut till att mana oss till det uppdrag vi blivit kallade till att utföra.

En teolog och författare vid namn, Alan Hirsch, besökte helt nyligen vårt land där han har talat om de utmaningar svensk kristenhet står inför att på nytt sända ut missionärer till att predika evangeliet i vårt land.

Här lite i korthet vad han sa. Om

”Kristendomen kan utrotas inom en generation”

– Kristendomen sjunker i hela västvärlden. Den kan vara utrotad inom bara en generation om vi fortsätter så här. Det är brådskande, jag vill att vi förstår det.

– Vi är de som är ansvariga för att vår generation får höra om Jesus, vi måste ta det på allvar.

Alla har redan det som behövs

Jag har allt som ofta lagt märke till att hur mycket man än har samlat på sig av materiella ting. Och nu talar jag om de reflektioner jag sett och lagt märke till bland många kristna och som har blivit en allt vanligare syn och företeelse bland kristna i vår tid och som stundtals har slagit mig med häpnad. Men så dröjer det då inte så länge förrän det ser ut och man ger intryck  av över att man har sålt smöret och tappat pengarna efter bara ett litet tag. Jag har sällan mött och träffat på kristna som trots att de kostar på sig att resa utomlands 2-3 gånger per år, trots att de gärna visar upp sina senaste nya prylar och skatter de samlat på sig, så skiner de inte av glädje för det.

Deras liv vittnar inte om liv utan om något helt annat. Man lever i ett ständigt tillstånd av av att känna sig otillfredsställd, och inget finns som tycks kunna råda bot på det.

Det sägs som bekant att lycka inte kan köpas för pengar. Och det är säkert sant. Men om det nu är sant, varför fortsätter man då att i ominskad takt och styrka hela tiden jaga efter nya upplevelser, jaga efter nya prylar, precis som om att tror man inte passade in i de rätta kretsarna om man inte så att säga själv ägde den där husbilen som grannen köpte för ett tag sen och som nu står utanför ens eget garage, eller på andra sätt visade upp att man har köpkraft nog till att förvärva senaste fynd som finns ute på marknaden.

Och kanske är det just därför man inte prioriterar allt det som har ett evigt värde med sig och lägger mer ner tid på att använda sig av de funktioner som finns deponerade i oss som tror och använder sig av de gåvor som finns i de som tror på Jesus Kristus och bekänner han som Herre, till en värld som vi ser alltmer håller på att gå sönder och som bara väntar på att få se dessa funktioner i oss verksamma.

Det finns kort sagt ingen tid över till det som verkligen betyder nåt-

Samla er inte skatter på jorden sa Jesus. Men de orden är det ingen som längre vill lyssna till.

http://www.dagen.se/nyheter/kristendomen-kan-utrotas-inom-en-generation-1.1138091

Annonser

Därför är kristendomens budskap ständigt aktuell.


Det var för nån dag sen jag såg det var nån som ställde följande fråga på Twitter.

Är kärleksbudskapet aktuellt inom kristendomen? Vad innebär det att vara kristen egentligen?

De jag först av allt vill trycka på och som jag vill inleda det här inlägget med, och som jag även tror det kommer en fortsättning på längre fram här på min blogg är att. När och så fort de frågorna dyker upp och ställs till oss som är kristna, så är och kan jag inte nog poängtera hur angeläget och hur viktigt det är att vi som sitter inne med svaren på de här frågorna ger ett så utförligt och tydligt svar som det bara är möjligt på dessa.

Tydlighet har dessvärre inte alltid varit ett signum genom kyrkans historia gällande trons budskap och vad det faktum kristendom faktiskt handlar om, vad som är dess centrala budskap till mänskligheten.

Och eftersom just den här frågeställningen är tudelad, uppdelad i som vore det var för sig skilda frågor åt, men som ändå hänger samman, så låt mig därför inledningsvis inleda mina inlägg här med den förstnämnda frågan i det här sammanhanget.

För att vi ska få en rätt och adekvat betydelse för vad som avses med orden: Är kärleksbudskapet aktuell inom kristendomen? Så låt mig först av allt slå fast att kristendomens själva kärna, värt till att kallas ett kärleksbudskap till att i alla stycken uppfattas som seriöst och värt att på allvar ta till sig,  det löper som en röd tråd genom Bibelns budskap, men och som når sitt cresendo genom Jesu försoningsverk på korset.

Och så här skriver Paulus i Romarbrevet 5:6-8, följande. Medans vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medans vi ännu var syndare.

Det är just det här som är det ultimata gudsbeviset vars innehåll därför aldrig blir eller ens kan bli inaktuellt, eller som vore det ett budskap till att beteckna som slag i luften helt utan udd till att bemöta  och slå hål på de filosofiska och humanistiska tankemönster i vår tid som nu är. Det är ett budskap till människan,adresserat direkt från Gud och som talar om agape-kärlek, det vill säga, den osjälviska, uppoffrande och den villkorslösa kärleken och som tar sig uttryck och manifesterades i både det liv Jesus levde när han fanns här på jord och levde mitt i bland oss, men ännu mer ser vi hur den tar sig uttryck genom Jesu försoningsverk på korset, där han tog en hel mänsklighets synd och gjorde den till sin när han dog för våra synder och frambar ett fullkomligt, rent och välbehagligt offer inför Gud.

Det är på det här viset som Gud har valt och bestämt att manifestera sin kärlek till kronan på sin skapelse. Människan.  Men det är endast i och genom tron ( Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Rom 5:1) som det blir till en  verklig sanning inom oss.

Därför är inte det kristna kärleksbudskapet begränsat till vare tid och rum, eller ens som vore det ett föråldrat budskap och som har förlorat sin relevans till att förmedla ett budskap om tro, hopp och kärlek, till nutidsmänniskan.

Nej, det är ständigt aktuellt!