De som var för goda för den här världen.


Att det finns mycket koder, outtalade oskrivna regler om hur vi människor ska förhålla och bete oss till varann och som finns till för någon särskild anledning skull för att vi ska hålla sams oss människor emellan utan att det ska uppstå konflikter och tråkigheter som i värsta fall gör oss till ovänner för livet.

Men så finns det då som som inte är som alla andra, som villigt och fogligt infogar sig i ledet bland alla andra fårskallar och som ensidigt går åt ett och samma håll i en bestämd riktning,  men som till sist leder ner i fördärvet. Och som trots när nån ryter till dem att: Var som en av oss alla andra,  sitt ner i båten och knip käft, så gör de det rakt motsatta och som inte alltid har förväntats av dom att de skulle agera på det sättet de har gjort eller sagt i en viss uppkommen situation.

Man stör således friden. Och lugnet har genast gått över till att bli och handla om någonting helt annat.

Men så finns det då dem som och som historiens vingslag vittnar och berättar om som strider och som i bjärt kontrast avviker mot det gängse beteendet om hur man enligt konstens alla regler bör uppföra sig på för att man ska likställas med alla andra som vet precis hur allting ska va och gå till utan att man inte sticker ut på ett eller annat sätt gör sig obekväm med sin samtid.

Det var dom som var för goda för den här världen och som man därför inte accepterade och tog emot det dom,de som med sin livsgärning visade prov på på en annorlunda väg, där man gjorde sitt livsval fullkomligt befriat från om man blev älskad av alla och från omvärlden fick sitt gillande eller inte. I stället korsfäste man dom, kanske inte alltid med raffinerade metoder som att man spikade upp dom på ett kors, det finns trots allt fler än ett sätt hur man får tyst på sina meningsmotståndare.

Idag finns ett ytterst fåtal av de som likt Martin Luther sa och proklamerade: Här står jag och kan inget annat. De som inte vek minsta tum från sin övertygelse, de fick betala ett högt pris för vad man åstadkom genom att man inte valde att gå på den breda vägen. Utan i stället valde man en helt annan väg att slå in på.

Så var finns då vår tids Rosa Park? Var någonstans finns i kyrkan vår tids Martin Luther? Var finns profeterna? Eller har de alla dött bort för att vi aldrig ska se eller höras deras röst nått mer?

På senare tid har vi fått lära oss vad syltburk betyder, mer än vad det ska användas till alltså.

 

Annonser