Citatet – Sofie Löwenmark sätter ord på mina tankar


Orkar inte med debatten kring böneutrop. Tycker dock att bästa lösningen vore ok till old old school-varianten. Utrop utan högtalare. Behövs varken tillstånd eller hysteriska debatter. Den som vill lyssna kommer i tid. Den som inte vill höra slipper.

 

Annonser

Slut på meddelandet från Facebook


Följande står att läsa när jag ska logga in på Facebook.
Kontot är avstängt
Ditt konto har inaktiverats. Om du har frågor kan du besöka vår sida med Vanliga frågor här.
Efter att noggrant ha vägt för och nackdelarna fram och tillbaka med att ånyo skaffa mig ett konto på Facebook, beslöt jag mig häromdan för att det fick bli så att jag åter där återupptog kontakten med några av mina gamla vänner, släktingar, och närmaste krets inom vår familj.
Men det skulle bara passera och dröja knappt 24 timmar innan jag  av någon anledning blev avstängd från Facebook. Jag har alltså inte i skrivande stund fått nån motivering från deras sida och vad som ligger bakom deras beslut. Känns som allt är höljt i dunkel.
Och tills vidare får jag i all ovisshet nöja med att det inte finns nån förklaring till det hela. Och att kontot nu är avstängt.

Därför är kristendomens budskap ständigt aktuell.


Det var för nån dag sen jag såg det var nån som ställde följande fråga på Twitter.

Är kärleksbudskapet aktuellt inom kristendomen? Vad innebär det att vara kristen egentligen?

De jag först av allt vill trycka på och som jag vill inleda det här inlägget med, och som jag även tror det kommer en fortsättning på längre fram här på min blogg är att. När och så fort de frågorna dyker upp och ställs till oss som är kristna, så är och kan jag inte nog poängtera hur angeläget och hur viktigt det är att vi som sitter inne med svaren på de här frågorna ger ett så utförligt och tydligt svar som det bara är möjligt på dessa.

Tydlighet har dessvärre inte alltid varit ett signum genom kyrkans historia gällande trons budskap och vad det faktum kristendom faktiskt handlar om, vad som är dess centrala budskap till mänskligheten.

Och eftersom just den här frågeställningen är tudelad, uppdelad i som vore det var för sig skilda frågor åt, men som ändå hänger samman, så låt mig därför inledningsvis inleda mina inlägg här med den förstnämnda frågan i det här sammanhanget.

För att vi ska få en rätt och adekvat betydelse för vad som avses med orden: Är kärleksbudskapet aktuell inom kristendomen? Så låt mig först av allt slå fast att kristendomens själva kärna, värt till att kallas ett kärleksbudskap till att i alla stycken uppfattas som seriöst och värt att på allvar ta till sig,  det löper som en röd tråd genom Bibelns budskap, men och som når sitt cresendo genom Jesu försoningsverk på korset.

Och så här skriver Paulus i Romarbrevet 5:6-8, följande. Medans vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medans vi ännu var syndare.

Det är just det här som är det ultimata gudsbeviset vars innehåll därför aldrig blir eller ens kan bli inaktuellt, eller som vore det ett budskap till att beteckna som slag i luften helt utan udd till att bemöta  och slå hål på de filosofiska och humanistiska tankemönster i vår tid som nu är. Det är ett budskap till människan,adresserat direkt från Gud och som talar om agape-kärlek, det vill säga, den osjälviska, uppoffrande och den villkorslösa kärleken och som tar sig uttryck och manifesterades i både det liv Jesus levde när han fanns här på jord och levde mitt i bland oss, men ännu mer ser vi hur den tar sig uttryck genom Jesu försoningsverk på korset, där han tog en hel mänsklighets synd och gjorde den till sin när han dog för våra synder och frambar ett fullkomligt, rent och välbehagligt offer inför Gud.

Det är på det här viset som Gud har valt och bestämt att manifestera sin kärlek till kronan på sin skapelse. Människan.  Men det är endast i och genom tron ( Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Rom 5:1) som det blir till en  verklig sanning inom oss.

Därför är inte det kristna kärleksbudskapet begränsat till vare tid och rum, eller ens som vore det ett föråldrat budskap och som har förlorat sin relevans till att förmedla ett budskap om tro, hopp och kärlek, till nutidsmänniskan.

Nej, det är ständigt aktuellt!