Tid att vakna är aldrig för sent?


Lägg märke till att rubriksättningen till det här inlägget avslutades med ett frågetecken. För och som vi inte kan blunda för så kan det lika gärna handla om att det kan va och bli för sent till att vakna upp till förnimmelse och en sann kunskap, applicerad om vad det är som händer i vår tid, och att man utifrån den kunskapen förstår vad det är som behöver göras.

Det jag syftar på och vill komma till är det yrvakna tillstånd som ( och några har inte ens vaknat än) kyrkliga ledare befinner sig i efter den rapport, signerad, Stephen Bullivant, och som bygger på den rapport och den undersökning som han har genomfört där européiska ungdomar i åldern 16- 29 år har fått svara på frågor kring religion och dess betydelse i deras vardagliv för dem och vad de har för slags relation till Gud i form hur ofta man ber, eller hur ofta och regelbundet man engagerar sig i nån annan typ av religiös aktivitet som gudstjänstbesök och liknande aktiviteter.

Stephen Bullivant är allt annat än optimistisk gällande kristendomens vara eller icke vara till att finnas kvar även i framtiden i Europa. Enligt S B är det nu så illa ställt inom kristendomen i Europa att inom en snar framtid kommer kristendomen att helt ha raderats ut från den europeiska kontinenten. Kanske för alltid, säger han i en inte allt för hoppfullt tonläge.

Rapporten i sin helhet kan du läsa här. Dock inte översatt till svenska.

https://www.stmarys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/docs/2018-mar-europe-young-people-report-eng.pdf

Annonser

Citatet


Det behövs helt klart en rejäl kursomläggning i frågor om invandring. Det har behövts länge. Däremot olyckligt om enskilda kommer i kläm när politiker tävlar i vem som är hårdast. Finns många invandrare som kämpar för att bli en del i samhället, glöm inte det.

Chang Frick