Medans du sover så tänk på HUR du sover.


Den 16-årige pojken kan ha uppfattat att den sovande flickan ’mumlade’ ett ja och ’lyfte på benet när han smekte hennes lår’ som ett samtycke till sex. Det anser hovrätten som därför river upp tingsrättens fällande dom för våldtäkt.

Orden är hämtade från en artikel som idag finns att läsa på sajten: Nyhetsbyrån.

https://nyhetsbyran.org/2018/05/03/hovratten-upphaver-valdtaktsdom/

Och som handlar om ett fall där en pojk på 16 år först har åtalats i Örebro Tingsrätt för våldtäkt och som han där dömdes till  ungdomsvård med särskild behandlingsplan.

Men som vi vet är inte sista ordet sagt när det kommer upp till den rättsliga instansen. För och som det har blivit till en sed numera, och särskilt  vanligt förekommande tycks det va när det kommer till när det handlar om våldtäktsfall, så är det uppenbart på vilket sätt svensk lag tolkas olika beroende om det är Tingsrätten eller om det är hovrätten som står bakom det fällande domslutet.

Enligt hovrätten är det alltså inte bevisat att pojken verkligen förstod att flickan sov när han inledde samlaget. Han frias därför av Göta Hovrätt.

Så den praxis som numera gäller för svenska kvinnor är att ta det inte för givet att om nån våldtar dig medans du ligger och sover, så är det ingen garanti att det sen leder till åtal så att den skyldige rätteligen får sona sina synder bakom lås och bom. Det kan lika gärna uppfattas som att du var i vaket tillstånd och därmed gav ditt medgivande till det inträffade.

Annonser

Islamisk korrekthet


Vad vet Facebook?

DET GODA SAMHÄLLET

Mohamed Omar

I mitten av april stängdes den tyske historikern Michael Hesemann stängdes av från Facebook i trettio dagar för att han vågade yttra en sanning som inte är politiskt korrekt, nämligen att ”islam inte är en del av landets historia, utan vi är försvaret mot islam”. Så här skrev han:

”Islam har alltid bara spelat en roll det kristna västerlandets 1700-åriga historia: rollen som Damokles svärd som hänger över oss, hotet om barbariet mot vilket vi måste ena oss och slåss. I den bemärkelsen är inte islam en del av Tysklands historia, utan vi är försvaret mot islam.”

Vad vet Facebooks övervakare om historia? Vad vet de om islam? Är bolaget verkligen kvalificerat att avgöra i sådana frågor? Hm… Med stor sannolikhet är det den politiska korrektheten snarare än den historiska korrektheten som vägleder Facebook.

Jag har själv råkat ut för Facebooks partiska policy. Jag blev avstängd i ett…

View original post 691 fler ord