Har vi varit för dåliga generellt sätt inom kristenheten att missionera i vårt eget land?


Jesus sa. Gå därför ut i hela världen… Men vad gjorde vi i stället?

Efterföljelse

Har vi varit för dåliga generellt sätt inom kristenheten att missionera i vårt eget land? En sak tror jag att vi kan slå fast, och det är att evangeliet har predikats och förkunnats i vårt land, det går det inte att förneka att så har skett. Men den frågan som jag själv har varit mycket sysselsatt med till och från är. Varför har då evangeliet haft så svårt att bryta i genom, trots att Ordet har gått ut, predikats både i kyrkor och på gator och torg, så likväl är det som att det hela tiden har studsat tillbaka och inte fått avsedd verkan på vilket man har hoppats, bett och trott på, inte minst utifrån löftet i Jesaja 55:11. Nej, det är trögt. Själv har jag ägnat otaliga timmar åt att tillsammans med andra kristna vittna och predika om Jesus under årens lopp. Men under de år jag var…

View original post 377 fler ord

Annonser

Citatet. – Kloka ord på Twitter.


På sistone har röster höjts att vi som debatterat barnäktenskap ägnar oss åt alarmism. Jag har jobbat som rektor i förorten i fem år. Under denna period har vi varje år behövt göra orosanmälningar utifrån misstanke om bortgifte av barn. För dessa flickors skull tystnar jag inte