Har vi varit för dåliga generellt sätt inom kristenheten att missionera i vårt eget land?


Jesus sa. Gå därför ut i hela världen… Men vad gjorde vi i stället?

Annonser

Citatet. – Kloka ord på Twitter.


På sistone har röster höjts att vi som debatterat barnäktenskap ägnar oss åt alarmism. Jag har jobbat som rektor i förorten i fem år. Under denna period har vi varje år behövt göra orosanmälningar utifrån misstanke om bortgifte av barn. För dessa flickors skull tystnar jag inte