Med händer röda av blod. Om kyrkans skuld till det judiska folket.


Så har kyrkan och dess företrädare en helt annan än en smickrande historia, gällande den förföljelse som under århundranden har riktats mot det judiska folket och som inte är något annat än en skamfläck i den kristna historien. Men trots det faktum att antisemitismen fick nytt bränsle i och med vad Martin Luther gav uttryck för i flertal i sina skrifter, där han bland annat eldade på med hatretorik som att bränna ner judiska synagogor till grunden,hem som skulle rivas ner och förstöras och som senare nazisterna i 30-talets Tyskland och framåt skulle använda sig av för att än mer piska upp hatisk stämning mot judarna, så har likväl många kristna varit okunniga, och även till viss del varit likgiltiga om den antisemitism som har funnits genom historien och som sen har  burits vidare från generation till generation.

Och som den judiske filosofen Eliezer Berkovitz har påpekat. Under nästan tvåtusen år, dehumaniserade den kristna världen obarmhärtigt juden och möjliggjorde på så vis den slutliga konsekvensen av denna dehumanisering  och som sen nådde sitt cresendo genom förintelsen.

En annan Professor, Eugene Borowitz har sagt.

Vi kanske hade kunnat sätta lite större tilltro till de kristnas anspråk om vi genom århundradena hade set de kristna bete sig som en modell på en återlöst mänsklighet. Då vi sett genom historiens fönster har vi funnit dem vara i lika stort behov av frälsning som resten av mänskligheten.

När och det sen kommer till de brott som inte går att kalla något annat än en moralisk bankrutt från kristna sida och räkning där man både före och under brinnande världskrig använde sina plattformar till att fortsätta bära Luthers arv vidare genom att basunera ut och förklara judarna för att va kristusmördare och liknande epitet  och som  därför för alltid borde straffas med de mest grymmaste metoder på tortyrschemat, då känner jag att det vänds på insidan av mig av avsky och äckel över dessa handlingar som har skett i kyrkans namn.

Här skulle jag kunna fortsätta med skamfulla berättelser, direkt hämtade från den kristna historien, om den spanska inkvisitionen eller om de förbrytelser om ägde rum på korsfararnas tid. där och som Michael L. Brown har uttryckt det. Kyrkan har själv dränkt det i blod och sedan hopat stenar på det.

Avrundar det här inlägget med ytterligare ett citat av Michael L Brown

Kyrkan kommer att bli frisk endast när den sörjer för det judiska folket. Det judiska folket har lidit på grund av sina synder mot Gud. Och det judiska folket har lidit på grund av mänsklighetens synder mot dem. För allt detta lidande, måste kyrkan sörja.

P. S. En derl av de citat jag refererat i det här inlägget är hämtat från boken: Händer röda av blod. Kyrkans skuld till det judiska folket. Av,  Michael L. Brown

Annonser