Putins propagandamakare ler av Oksanens journalistiska metoder


Josefin Utas

GÄSTKRÖNIKA.

Narrativ”. Detta modeord.

Att sätta frågetecken kring agendor och utforska mediabolags underliggande ambitioner får gärna bli hett 2018. Men som allt som blir trendigt så gäller det att se upp. Det är lätt att lusten att smida medan järnet är varmt gör en oförsiktig.

Sådan oförsiktighet gjorde journalisten och ledarskribenten Patrik Oksanen sig skyldig till när han i Expressen den 30 december publicerade en krönika om ryssvänligt narrativ i Sverige. I krönikan för Oksanen ett resonemang om att ryssvänligt narrativ finns representerat både på höger- och på vänsterkanten. Som stöd för detta påstående nämner han ”Kent Ekeroths Samhällsnytt” (före detta Avpixlat), Nationella Motståndsrörelsen (NMR) och den digitala publikationen Nyheter Idag. Det är omnämningen av den senare som denna krönika handlar om.

Målet är inte att påstå att Oksanen har fel i att Nyheter Idag har ett ryssvänligt narrativ – det vet jag mycket lite om. Istället är…

View original post 869 fler ord

Annonser

Twitter under attack


Under den senaste veckan som snart har passerat har jag, liksom i övrigt flertal användare av Twitter, blivit fullständigt översköljda av minst sagt, tvivelaktiga personer och som tycks vara hämtade direkt från porrindustrin, eller som dom beskrivs, porr-botar. Och vem vet, det är kanske så det är också?

Det är och har naturligtvis känts mycket olustigt och inte minst känslan av att hela tiden bli kränkt det gör humöret rinner av en efter en stund.

Med tanke på vad det var jag för några år sen var med om, när jag fick mitt konto, på Facebook kapat av synnerligen ruggig karaktär, så innebär inte det att det som nu händer känns mindre olustigt. Tvärtom! För innan jag först hade blivit medveten och varse om vad som hade hänt, så var det först min fru som reagerade över och som hon då sa. Varför lägger du upp porrbilder på tjejer på ditt konto? Det var något jag självklart inte hade gjort mig skyldig till, men genast när jag fick reda på det tog jag itu med det på en gång.

Det är det här som bl.a ligger till orsak att jag har varit så upprörd och känt mig kränkt över de bilder som nu florerar runt på Twitter.

Och när inte tekniken fungerar som den ska och som den är tänkt att fylla sin funktion,  genom att det inte ens hjälper att man ignorerar personer, notiser som inte har någon bekräftad e-postadress, då känns det nästan som fiaskot är fullbordat för Twitter och för dess vidare framtid bland sociala media.

Därför är jag en kristen


En av de mest vanliga metaforerna som har använts av förkunnare, författare, etc,  för att på ett adekvat sätt förklara och beskriva vad kristen tro är, vad det handlar om, och vad det går ut på, är bilden av en brottningskamp. Kommer att skriva mer om detta och om min kamp som en bekännare av den kristna tron här  framöver.

Själv har jag inga som helst problem med att vara helt införstådd med just den bilden, vad som avses med den,  och om vad det handlar om att vara en kristen och till att bekänna mig till den.

Men låt mig först av, allt innan jag utvecklar mina tankar om det här, noga poängtera att när det gäller den grundläggande läran,  vad som ligger helt i linje med vad som är kristendomens budskap, med tron på att det finns en Gud och inga andra gudar, skaparen av himmel och jord, och som har skapat människan till sin avbild, i syftet att, älska, upphöja och tjäna honom av hela vårt förstånd och av hela vårt hjärta.

Tron på den helige Ande som bor och är verksam i varje enskilds troendes liv som har tagit emot, Jesus Kristus, som Herre i sitt liv. När det gäller just Den helige Ande, om dens funktion och som tredje person i gudomen, så är det omöjligt att här och i detta inlägg mer ingående ge utrymme åt det. Det får jag återkomma till i separat inlägg i så fall.

Och vad som får allt att hänga samman med sanningen om tron på en treenig Gud och vad som är själva kärnpunkten i det kristna budskapet är tron på att allt det som Jesus säger sig om sig själv vara sant, är sant. När Jesus talar om att det är han som är vägen till Gud, så talar han inte om och i termer som att det skulle kunna tolkas som att han vore, en av  eventuellt tänkbara vägarna till Gud, fritt att tolka det lika gärna kunde röra sig om att Jesu anspråk enbart inskränkte sig till att vara ännu en ny religionsstiftare bland alla andra och övriga religioner som finns under vår himmel och som nu hade lagts till och som vi därför har att ta ställning till. Och läser man vad som står att läsa i Johannes 14:6, ser vi att Jesus talar om sig själv och som person i bestämd form och som inte lämnar oss till att var ovissa om vad det är han menar och vad som avses med vad det är han säger.

Jesu budskap är så mycket större och allvarligare och lämnar inget till övers  över att det finns ingen annan än i han det finns frälsning och som har visat vem Gud är och som har gjort det fullt möjligt för människan till en återupprättad Gudsgemensskap igen.

Nej. Jesu ord och anspråk handlar om så mycker mer än att det endast skulle vara i fråga om ett löst taget påstående från hans sida och som av den anledningen i så fall skulle tåla att inte bara ifrågasätta, utan ännu mer att förkasta som vore det ett budskap från en man som inte var i sina sinnes fulla bruk . C S Lewis, välkända ord tål att här återges.

Jag ska här försöka få människor att avhålla
sig att säga sådana dumheter om Jesus som till exempel: ”Jag kan mycket
väl acceptera att Jesus var en klanderfri lärare, men däremot vägrar jag
godta det han säger om sin gudomliga natur.” Det påståendet kan aldrig
vara korrekt. En person som bara var en människa och sa sådana här saker
kan omöjligt vara en lärare av någon större kvalité… Antingen var, och är,
den mannen Guds son, eller så var han tokig eller något ännu värre… Du
kan behandla honom som en galning och spärra in honom, du kan spotta på
honom och avrätta honom för att han är en ond ande eller också sjunka ned
vid hans fötter och erkänna honom som Gud och Herre

Om detta lämnar och ger jag inget utrymme för kompromiss. På dessa punkter står jag stadigt fast och ger inte vika. I annat fall faller  tron på detta budskap platt till marken.