En soldats erinran


I  samband med att när jag hade ryckt in lumpen fick vi utöver all utrusting, med allt vad det innebar av olika slags uniformer, även en bok som vi fick behålla under tiden vi låg inne som värnpliktiga och som hette: En soldats erinran.

Idag minns jag inte vad som stod att läsa i den, men jag kommer ihåg  jag tyckte den var mycket intressant gå i genom, i den mån man hade nån tid över för att lägga sig till ro och läsa en stund.

En av de saker man inledningsvis la ned mycket tid på oss från överordnade sida var att drilla oss i disciplin, vilket innebar mer än hur man utförde sin honnörshälsning på korrekt sätt, till en mängd olika slags övningar som vi snart var och blev präglade av i vår tjänstgöring.

Och jag säker på att utan all den träning, inte minst i disciplinerat tänkande  hade säkert flertal av oss varit betydlig mer  vårdslösa i sitt hanterande om hur man skulle använda sitt skjutvapen på rätt sätt utan att nån kom till skada eller på annat sätt  råkade komma i vägen för ett skarpladdat vapens eldskur.

SD-ledaren Jimmie Åkesson, har nu gått ut med att det enda tänkbara sätt för att få bukt med den  den organiserade brottsligheten, och som han har förklarat krig mot,  är att sätta in militära förband för att bekämpa och till att uppnå resultat som polisen inte längre mäktar med, och som därför bör ligga på miltärens ansvarsområde.

Som svar på det har Stefan Löfven på en direkt fråga från TT svarat.

TT: Men du utesluter inte att sätta in militär?

– Vi tittar på vad det finns för möjligheter, jag ser inte det som den första lösningen, men vi ska titta på hur vi får bort gängkriminaliteten.

Det vi alla kan vara överens om är att organiserad brottslighet till varje pris måste bekämpas med alla de tänkbara resurser som står tlll förfogande för att övervinna dessa, till vilka inte hör hemma i ett öppet samhälle.

Men då till själva kärnfrågan. Är det då på alla sätt rätt och riktigt att vända sig till krigsmakten för att de i sin tur får huvudansvaret för att återställa lag & ordning i vårt samhälle? Är det rätt lösning? Att staten nu måste visa handlingskraft och ta itu med de samhällsproblem som redan har växt sig stora och som till synes är bortom all kontroll för den ordningsmakt som i det närmaste helt har gått dom ur händerna i kampen mot brottsligheten, så är det bara tvunget att man nu tar tillbaka initiativet och gör allt vad som åligger dessa beslutsfattare till att fatta de beslut som nu både krävs och som behövs.

Men att sätta in militär? Nej, det tror jag inte på som nån vidare bra lösning.

Möjligt jag får redigera den här texten senare.

https://www.sydsvenskan.se/2018-01-17/lofven-utesluter-inte-att-satta-in-militar

 

Annonser

Dagens citat


I Sverige är man så modern att man givetvis anser att religion är myter och sagor. Däremot verkar många omhulda tanken att kön är en social konstruktion och så bejakar man andra ”sanningar” av postmodernt snitt.

Artur Szulc