Den som skriker högst får inte alltid sista ordet.


Dag Sandahl, är en man som inte skräder orden, vilket jag för övrigt tycker han gör och behärskar på ett sätt som faktiskt ofta tilltalar mig på positivt sätt.  Mest känd  och omtalad för sina åsikter och som långt från alltid har legat i samklang med kyrkans teologi, som för övrigt svajar betänkligt emellan åt, är hans väldokumenterade motstånd mot kvinnliga präster , som säkert inte har gått någonn förbi som är intresserade av den här typen spörsmål som rör kyrkans verksamhet, lära och teologi.

Men när man läser vad han skriver, som till exempel på sin blogg ( se länken i min länklista) och rätt tar till sig vad det är han menar och vill få fram, så är det inte konstigt om han skaffar sig fienden, inte bara inom den Svenska kyrkan, utan även inom frikyrkliga kretsar och sammanhang.

Jag har själv personlig erfarenhet av vad det vill säga,  vilka följder och konsekvenser det gärna för med sig när man inte alltid stryker med och mjäkar med medhårs och har en annan uppfattning än den som är gängse rådande i en del sammanhang. Det kan kosta på om jag säger så..

Idag har Dag skrivit ett nytt inlägg på sin blogg, med rubriken: Bibelsyn och cykelbruk.  Vad nu de har gemensamt kan man undra, därför är det bra om man läser på, innan man har fastnat i förutfattade meningar ock kört fast i det diket.

Här ett citat från det inlägget.

Ska jag dock föredra att tänka att pingstvänner av deras tidning att döma är oredliga i affärer? De säger ett och detta de säger betyder alls inget. Om en vecka är temat de kristnas enhet. Vill vi hålla ihop med oredliga pingstvänner, som importerat kraftlös liberal teologi till sin opinionsredaktion och därmed kan luras friskt?

 

http://bloggardag.blogspot.se/2018/01/bibelsyn-och-cykelbruk.html

När det gäller just det specifika ämnet teologi så är det inget som man inom pingströrelsen har satt i främsta sätet inom förkunnelsen och som man högt har prioriterat på de bibelskolor som finns och som har funnits runt om i landet och vad som där har lärts ut. Det är först nu på senare år som det har fått en mer framträdande plats inom förkunnelse och vad som sedermera lärs ut på de teologiska utbildningarna mot vad som tidigare har gällt inom Pingst.

Sen efter det att man slog samman Pingts teologiska akademiska utbildning. ALT, med Örebros teologiska högskola, ÖTH.  har förfjupningen i ämnet teologi fått än mer markerad och tydlig plats i undervisningen.

Men ändå verkar det som att ju mer lärda de är som sen kommer ut som dagens pastor och predikanter, desto mer uddlös och kraftlös är och blir förkunnelsen.

Annonser