Dagens bästa från Twitter


Förbundskansler Angela Merkel har drivit igenom Europas hårdaste lag mot näthat och Fake News som innebär att sociala medier kan få böta upp till 50 milj € om de inte raderar skiten.

Annonser

Sveket mot de förföljda kristna


Lars Adaktusson, har skrivit och kastat ljus över det faktum det är så få som bryr sig om världens idag mest utsatta och förföljda grupp av människor. Han skriver.

Förföljelsen av världens kristna värre än någon gång tidigare. Ändå dånande tystnad från medier och ledande politiker. Vilket svek detta är, vilken skam att inte bry sig

Nu är det inte första gången det händer att man läser nån slår larm om det här, förhoppningsvis är det inte heller sista gången det här uppmärksammas i social media. Men trots det faktum att det då och då händer att det här har lyfts fram i offentlighetens ljus, där bland annat journalisten på Dagens Nyheter, Erik Helmerson, tagit upp och därmed försökt sätta uppmärksamhet på det, så bara efter ett litet tag är det som det faller in i glömskans djupa hav igen, utan att nån tar någon som helst notis om det.

Peter Paulsson, skriver i senaste numret av Open Doors, om en man som är från Nigeria och som besökte Sverige för ett tag sen, och som hade sagt  följande ord.

Vi behöver era förböner, för vi förföljs för vår tro. Men du ska också veta att vi ber för er, eftersom ni förförs från er tro.

Vilken framtid går Svenska Kyrkan tillmötes?


Året 2017 blev ett i många betydelse ett riktigt kris år för Svenska kyrkan. För när inte mindre än 90 000 medlemmar  under ett och samma år väljer att gå ur Svk och som man nu har gjort, varför och hur kommer det sig då att så få biskopar, präster, och övriga med ledande position i den, inte tycks som att det rör dom i ryggen? Och varför, för att i stället som man har gjort att antingen har man inte velat lyssna till den kritik och som för övrigt har framförts mot flertal mycket märkliga händelser och som många därför inte längre känner igen som vore det en helig plats, en kyrka där man möter Gud, där man blir stärkt och uppmuntrad i tron och där Skriftens Ord utläggs utan vare sig att den är inandat av liberalteologi eller inspirerad av andra källor som inte har Guds ord som grund i förkunnelsen.  Men hela tiden har man varit konsekvent i sitt sätt att bemöta den kritikstorm som har framförts med att tiga och inte visat någon som helst villighet gå de till mötes som har förfärats av den utveckling som på senare år allt mer har stadfästs inom kyrkan att gälla

Olof Edsinger,

generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen

har skrivit ett utmärkt debattinlägg där han uttrycker sin förtvivlan.

Men den kristna kyrkan bottnar i en betydligt djupare tradition än så. Många av oss skulle faktiskt säga att hennes existensberättigande ligger just i att hon är trogen den heliga Skrift som ligger till grund för hennes identitet som kyrka. I annat fall har hon reducerats till en intresseförening bland andra. Troheten mot Skriften är, om man så vill, hennes USP – unique selling point.

När Svenska kyrkan I Västerås,sen i slutet av året gick ut med och vad som borde ha renderat varje bekännande troende kristen att gå i taket av förfärelse, med att tilldela Jesus Kristus, det könsneutrala pronomenet hen, då är det dags och hög tid att vi sätter fingret på rätt ställe och markera att det här hänger över huvud taget inte samman med den goda bekännelsen och den sunda läran, utan handlar i stället om några helt andra saker som inte är värdigt  den kristna läran och dess budskap.

Edsinger igen.

När kyrkan fullgör det uppdrag som hon har mottagit från sin Herre kan hon med profetisk skärpa vara den röst som avslöjar kejsarens nakenhet. Det är en dubbel tragik när det i stället är kyrkan som visar upp sin nakenhet.

http://www.vlt.se/opinion/debatt/olof-edsinger-jesus-som-hen-illustrerar-ett-storre-problem

Den 25 juni 2017, skrev Annika Borg ett inlägg på Kristen opinion om.  Medlem i Svenska Kyrkan – Tvångsansluten till S. Inlägget i sin helhet här.

https://kristenopinion.wordpress.com/2017/06/25/medlem-i-svenska-kyrkan-tvangsansluten-till-s/