Gott nytt år!


Och här kommer en liten kort nyårshälsning från mig och min fru med önskan om ett: Gott nytt år! Idag  är det också den dag på året som min fru fyller år. Men andra ord har vi dubbel anledning till att fira in det nya året tillsammans.

Annonser

För att minska skjutningarna – asylstopp


Jag har själv tidigare starkt reserverat mig mot att ens tänka i dom banorna, men jag undrar om det verkligen håller längre?

DET GODA SAMHÄLLET

Mohamed Omar

När år 2017 strax är slut kan vi konstatera att det skjuts mycket i Sverige. I förhållande till folkmängden sker fyra till fem gånger så många skottlossningar med dödlig utgång i Sverige som i Norge och Tyskland, visar en färsk forskningsrapport.

Forskarna försöker förstå varför. Jag kan försöka förklara varför. Det blir inte politiskt korrekt. Jag skulle tro att vi har fler skjutningar eftersom vi har en extremare massinvandring än andra europeiska länder. Det hänger ihop.

För tittar vi på vilka som skjuter så är det unga män med invandrarbakgrund. Det är inte Kalle och Pelle, utan Ahmed och Mustafa. Det är inte invandrare från Tyskland och Frankrike, utan från Syrien, Irak och Somalia.

View original post 473 fler ord

Att på rätt sätt förvalta och förkunna sanningens ord.


Även om de finns dom som menar på och talar om religionens återkomst i det offentliga samtalet runt om på universitet och i andra sammanhang, vilket i och för sig tycks tyda på ett förnyat uppvaknande och genuint intresse kring frågorna som rör  de livsexistensiella spörsmålen och om det verkligen finns en gud. Och visst kan det tyckas vara glädjande att dessa frågor på senare år har fått en mer framträdande roll och framåtflyttad position i samhällsdebatten än vad som tidigare har gällt i vårt allt mer tilltagande sekulariserade samhälle, där det kristna budskapet  har åsidosatts, trängts åt sidan och mest befunnit sig i mariginalkantet, om ens det. Men så råder det dessvärre inget som helt tvivel längre om att flertal av de teologer som idag finns till handa och som vi allt som ofta känner igen i prästerlig skrud som står som vore dom några slags förespråkare och talesmän för den samlade kristenheten , inte ger den andliga vägledning som leder fram på rätt väg till en rätt slags kunskap om Gud, utan i stället och vad som händer är att man genom sin förkunnelse ger inte bara en ofullständig bild av  vem Gud är, utan också en falsk sådan.

Men vad som är än värre är när man förkastar och överger den sunda läran kring budskapet om vem Jesus Kristus är, vad som kännetecknar det sanna och oförfalskade budskapet om vad evangelium är och vad det får för betydelse för den som anammar det, i stället ersätter det med något helt annat, som över huvud taget inte ligger i närheten av den sunda läran som vi känner igen den i Skriftens ord.

Och då ställs vi inför två val. Antingen väljer vi då att vi hellre  lyssnar och hörsammar till de falska profeter och förkunnare som predikar vilseledande förkunnelse och tar de fulla konsekvenserna av det, eller  så väljer vi det andra alternativet och hörsammar de som lägger ut texten kring Bibelns ord och sanning och som förkunnar det med ett rent och sant och oförfalskat uppsåt.  Och predikar det så som det står skrivet, utan några som helst tillägg eller ger utrymme för annat knepigt och snurrigt flum, som ingen mer än dom själva förstår sig på vill säga.

I en kyrka i Umeå,  helt nyligen fick en kyrkvärd uppgiften att läsa en text som inleddes med orden. När Gud moder kommer tillbaka, när hon kommer tillbaka nästa gång bär hon hijab.

Nör jag först läste och fick höra talas om detta så trodde jag knappt det var sant. Men, jo, det var det.  Men kanske bör man inte bli förvånad och upprörd längre över vad som händer? Allt, precis allt är nu fullt möjligt till vad som förekommer och idag pågår inom svenska kyrkans väggar till att inte bara förvränga Bibelns budskap till oigenkännelighet utan också till att man dissekerar det på det ohämmande sätt som nu sker.

I år är det 500 år sen Martin Luther spikade upp sina 95 teser, varpå en nya era för kyrkan tog sin början.  Det kan du läsa mer om här hur dessa löd.

http://www.dagen.se/dokument/har-ar-martin-luthers-samtliga-95-teser-1.1046633

Det här är något som naturligtvis inte har kunnat undgå någon som är intresserad av de här frågorna kring den reformation som då inleddes, men som det har visat sig vara minst lika aktuell nu som då.  Och att det behövs en ny reformation, en återgång till de gamla stigarna där vi som troende visar på , vad det står skrivet, och frimodigt tar ställning för Guds Ord till att vara just det det är, utan att vi granskar Ordet utfrån ett skeptiskt och liberalteologiskt synsätt, så är det något som vi alltid behöver vara på vakt för.

Jonas Rosendahl, har skrivet ett utmärkt inlägg om just detta på aletheia. Behövs reformationen fortfarande? Och visst gör den det. Las mer här.

http://aletheia.se/2017/11/15/behovs-reformationen-fortfarande/

 

Dagens bästa från Twitter. – Om kyrkan som smädar sin Herre


”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Sålunda är vita outbildade cismän. Jag kan trösta mig med hoppet om att någon i framtiden – runt 2017 i ett land i norr – kan berätta min riktiga historia utan att könskoda mig. 😫

Men när inte ens det som är det mest centrala, primära i kristendomen hålls för att vara heligt av somligt prästerskap inom svenska kyrkan, då måste man utifrån sin egen bekännelse, starkt överväga och fråga sig,  varför och vad finns det för mening med att tillhöra ett kristet samfund där man ånyo korsfäster Kristus? Det borde stå rätt klart nu vid det här laget att med de präster, biskopar och den ärkebiskop som ånyo korsfäster Kristus, behöver kristendomen inga andra fienden. Och ser man inte det är man blind.

Inför nyårsafton.


Idag var vi och inhandlade de resterande inköp till vad vi ska bjuda på för gott på nyårsafton. Men exakt vad det är för mat och dryck vi kommer att bjuda på vill jag inte avslöja här, för tänk om nån skulle läsa det jag skrivit här av de gäster som förväntas att komma, då blir det ju ingen överraskning i så fall.

I år finns alla förutsättningar för att det kommer att bli en riktigt lyckad och väl genomförd nyårsafton. Inte minst för att min fru fyller på den dan.

Sammanlagt kommer vi att bli upp till 8-9 personer som firar in det nya året tillsammans. Huset fullt med andra ord.

Snart ett nytt år som står vid dörren alltså. Tiden går fort, den bara rusar iväg.

Därför är människa inte bestämd till att vara en öde ö.


Sen en tid tillbaka har vi kommit i kontakt och lärt känna nya människor som jag är övertygad om  det kommer att få stor betydelse för,  i bägge riktningar. Och kanske är det som så att en ny fas nu har tagit sin början och inletts i mitt liv, så även för min frus skull. Jag tror det.

Det är sällan jag bygger upp några större förhoppningar och förväntningar om vad som skall komma att ske där det finns andra människor inblandade och som har en direkt inverkan och koppling på vad som kommer att hända i ens liv. Men efter det att jag under flertal år har suttit fast i nåt träsk av status quo, där inget konstruktivt händer som får en att sig vidare och framåt i livet, så känslan av att någonting nytt är på gång, det gör att jag känner en betydligt större tillförsikt inombords än vad jag har gjort på mycket länge.

Personligen är jag övertygad om att, om vi nu skall tala om vad som är meningen med varför vi finns till och vad som är dess yttersta syfte med vad som är meningen med livet. Så utan att för den skull jag vill ge mig ut på allt för djupt vatten i det avseendet med allt vad det nu innebär för slags onödiga risker, så handlar det i mångt och mycket om att sträcka sig längre bort, inte minst från sig själv, bort från där man själv befinner sig, innesluten i sitt eget skal, till att finna en plats, kalla det gärna för en mötesplats, där man kommer i kontakt med andra människor och som leder fram till att den talang, den ådra som finns skapad och bara väntar på att få blomma ut och omsättas i full frihet, detta för att det och förs vars hela mening skull skall få komma andra människor till del  och ge världen vad den behöver.